Rittenregistratie voor bestelauto’s mogelijk afgeschaft

De staatssecretaris van Financiën heeft vandaag naar de Tweede Kamer een brief verstuurd waarin hij de vragen die gesteld zijn over alternatieven voor rittenadministratie heeft beantwoord. Weekers geeft in de brief aan dat hij de ergernis van de ondernemers begrijpt over de rittenregistratie die nodig is om geen bijtelling te krijgen voor privégebruik van een bestelauto en vermeldt dat hij bereid is om alles in het werk te stellen om die ergernis weg te nemen. Vervolgens informeert hij de Kamer over een aantal mogelijkheden die in de huidige wetgeving al bestaan om de rittenregistratie niet toe te hoeven passen.

Als de bestelauto door aard of inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen of er geldt een verbod voor werknemers om privé gebruik te maken van de bestelauto dan wel er sprake is van een bestelauto die buiten werktijd niet gebruikt kan worden, is er geen sprake van bijtelling en hoeft er ook geen rittenregistratie te worden bijgehouden. Er hoeft eveneens geen rittenregistratie te worden bijgehouden in het geval dat er sprake is van afkoop vanwege doorlopend afwisselend gebruik door verschillende werknemers. “Uit de berichtgeving leid ik echter af dat deze bijzondere regelingen voor de bestelauto’s niet in alle gevallen voldoende soelaas bieden. Dat betreur ik”, aldus Weekers.

In de brief zegt Weekers toe de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een regeling voor bestelauto’s waarin een rittenregistratie niet langer noodzakelijk is. Het gaat dan met name om de werknemers die hun bestelauto voor minder dan 500 kilometer privé per jaar gebruiken, maar geen gebruik (kunnen) maken van voornoemde bijzondere regelingen. Ook wil Weekers daarbij kijken naar de bijtelling voor de bestelauto van de ZZP-ers.

De staatssecretaris wil de aanpassing van de regeling budgetneutraal laten plaatsvinden, door bijvoorbeeld het aanpassen van tarieven in de motorrijtuigenbelasting (MRB) of het aanpassen van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM). Het overleg met de sector en de vereiste zorgvuldigheid, met name vanwege de samenhang tussen de verschillende belastingmiddelen, brengen met zich dat Weekers enige tijd nodig heeft voor de uitwerking van een nieuwe regeling. In de zogeheten autobrief die begin juni aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden zal Weekers een of meer alternatieve regelingen zonder rittenregistratie aan de Kamer voorleggen. Verhuisbedrijf Henneken is blij met het eventueel afschaffen van rittenregistratie zegt een van de medewerkers. Het kost onze medewerkers veel tijd om rittenregistratie bij te houden als de regeling doorgaat zal dat zeker efficient zijn en kunnen onze medewerkers in sommige gevallen de bussen gebruiken voor prive-gebruik.